Rechtsgebieden

Strafrecht

Naast veelplegers, dronken automobilisten en daders van ‘zinloos geweld’ krijgen veel meer mensen dan men veronderstelt te maken met ons strafrechtsysteem.
Jongeren – autochtoon zowel als allochtoon – treden, al dan niet na overleg met hulpverleningsinstanties, meer naar buiten met traumatische ervaringen uit hun jeugd, hetgeen leidt tot meer vervolging van bepaalde beroepsgroepen zoals trainers, onderwijzers en geestelijken. Vrouwen worden, met name de laatste jaren, via nationale campagnes aangemoedigd om aangifte te doen van het feit dat zij slachtoffer zijn (geweest) van vormen van huiselijk geweld, iets waartegen het Openbaar Ministerie inmiddels hard optreedt.
Ons kantoor staat zowel slachtoffers als daders bij om hun een zo goed mogelijke juridische ondersteuning te geven binnen het ‘malen van de justitiële molens’.

BOPZ

Het rechtsgebied BOPZ (recht van psychiatrische patiënten) zegt de meeste mensen niet zoveel. Mensen krijgen hiermee te maken die tegen hun wil opgenomen worden in een psychiatrische instelling, en die door hun verwardheid en geestesziekte een gevaar gaan vormen voor zich zelf en/of voor hun omgeving. Een opname vindt plaats op basis van een beslissing van de burgemeester of de rechtbank. Rechters en advocaten zien er op toe dat de juiste procedures in acht worden genomen. Ook wordt getoetst of er daadwerkelijk sprake is van een geestesziekte en van gevaar. Door advocaten wordt steeds gekeken of andere mogelijkheden gevonden kunnen worden om gevaren uit de weg te gaan en dat maatregelen alleen genomen worden als een uiterste middel.
Sturla Spans is vanaf het moment dat rechtshulp voor BOPZ cliënten tot stand kwam, rond 1990, bij dit rechtsgebied betrokken.